Wednesday, February 13, 2008

Tahniah Untuk Ustaz Ahmad

Tahniah dan syabas untuk Ustaz Ahmad Yusuf yang telah selamat menyelesaikan master dengan munaqasyahnya baru-baru ini, 11 Februari lalu, dengan takdir mumtaz ma-'a tausiah bi t-toba' wa tadaul baina l-jaami-'aat. Saya mengucapkan tahniah lagi dan ucapan rasa bangga dengan kejayaan beliau. Semoga keberkatan Tuhan sentiasa tercurah dan berkekalan.

No comments: