Friday, December 03, 2010

Catatan Hujung Kembara 54 | Terima Kasih Yang Terlewat Tetapi Kekal Menjadi Ingatan

Saya terlewat tetapi masih ingin dan ingat untuk mengucapkan sepenuh terima kasih saya kepada semua insan yang membantu terutamanya di tempoh akhir kembara saya di bumi Mesir. Kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Nazri Al-Idrisi yang telah banyak menunjukkan jalan sehingga saya menemukan Syeikh Musa di Usfun untuk melengkap bacaan al-Quran saya, menjadi rantai hubung saya kepada Syeikh Mohd Awadh Al-Manquush yang mengajar begitu banyak mengenai ilmu dan hadis. Juga tidak terhingga terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Afiq Al-Kattaniy yang banyak membantu sehingga dapatlah saya menemui Syeikh Muhammad Ibrahim al-Kattaniy sebelum saya berangkat. Sejambak penuh terima kasih saya juga pada al-Ustaz Luqman al-Ghumari yang banyak berjasa kepada saya dengan menemukan saya pada memori berharga. Tidak dilupakan kepada Fadhilatu l-Ustaz Osman al-Ja'-fariy yang merupakan jalan saya kepada sekian banyak pintu, seorang sahabat yang juga guru.

Juga kepada ramai lagi yang tidak dapat saya sebutkan. Jasa budi baik kalian Tuhan saja dapat membalas dengan berkali-kali ganda. Semoga Dia mengumumi kita dengan rahmat-Nya.

No comments: