Tuesday, November 15, 2005

HPKP'05

HPKP

Saya mencadangkan Hadiah Pena Karyawan PMRAM 2005 (HPKP'05) adalah bertujuan satu – menggalakkan keinginan menulis di kalangan mahasiswa dan mahasiswi al-Azhar, dua – membuka minda calon penulis mengenai beberapa ciri dan standard penulisan sesuai dengan genrenya, tiga- menjadi tapak pertama kepada usaha penggalakan penulisan di Mesir, empat – mengubah persepsi dan pandangan mereka yang tersalah sangka dengan penulisan bahawa ia bukan sekadar omongan kosong tetapi bicara ilmuan, dan lima – mencari bakat-bakat baru yang belum menyerlah dan belum menjumpai medan penulisan masing-masing.

HPKP'05 adalah ilham Saudara Hafiz Noramli Halimi dan saya. Kami menyedari bahawa sesetengah penulis memang tidak menonjol kerana ketiadaan peluang untuk turut serta dalam program penulisan di sini kerana kesibukan masing-masing. Dan hasilnya, beberapa nama yang tidak pernah didengari dalam semiar penulisan tampil menghantarkan karya mereka.

Barangkali HPKP'05 masih kaya dengan kekurangan dan kesilapan, tetapi ia adalah percubaan sekaligus langkah pertama dalam usaha menggalak keinginan menulis dalam kelompok masyarakat Azhari. Anggaplah kekurangan itu datang daripada kesilapan pengurusan dan bukannya yang lain, dan saya memohon maaf atas segala yang berlaku.

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur (PMRAM), pihak pengadil yang terdiri daripada Saudara Zaid Akhtar (hakim cerpen), Saudara Ubaidillah Alias (hakim artikel) dan Saudari Madihah Nabihah (hakim sajak), juga kepada semua yang membantu secara rasmi mahu pun tidak rasmi, daripada pengiklanan, penyediaan hadiah, dan lain-lain. Saya seberapa usaha mengurangkan beban urusetia yang lain sekaligus berharap agar kelicinan pengurusan mencapai tahap semaksimum mungkin.

Pihak pengurusan HPKP'05 menerima sejumlah 7 artikel,13 cerpen dan 21 sajak dengan sebahagian kecil didapati melanggar syarat pertandingan sekalipun memiliki kualiti tertentu. Namun, keputusan hakim adalah muktamad, dan sebarang cadangan membina bolehlah dihantar terus kepada saya.

HPKP perlu kepada pengemaskinian, tetapi demi mengangkat mentaliti Azhari mengenai hakikat sebenar penulisan, usaha ini terpaksa dijalankan juga tanpa sebarang tangguh. Ya, barangkali hasilnya belum memadai dengan target yang disasarkan, tetapi ia bagi saya sudah menepati dan melaksanakan sebahagian fokus yang kita tumpukan. Saya memohon maaf atas segala 'beban' yang saya ciptakan di bahu orang-orang tertentu, juga kelewatan yang terjadi.

Apa juga, terima kasih untuk semua.

Klik di bawah untuk melihat senarai karya dan keputusan.
Keputusan versi pdf atau html

al_jantanie
manhumi_ilm

2 comments:

Bukunota said...

tahun depan buka lebih awal dan lebih panjang masa. biar lebih ramai hantar :)

mohd zaki said...

insya-Allah.