Saturday, September 20, 2008

Makna Di Sebalik Kata | Timbul Dan Tenggelam Hukum

Ta'-biir dan pengungkapan ayat kadangkala tidak terhad kepada maksud per kalimah dalam ayat. Ia juga - dalam banyak keadaan, walaupun bukan semua - memberi ilham maksud dan makna tambahan yang lain, yang tidak disebutkan dalam ta'-biir dan pengungkapan itu. Kerana itu, sesuatu hukum bukan saja wujud kerana maksud dan makna yang terlafaz dalam ta'-biir dan pengungkapan itu, bahkan hukum-hukum lain juga terbit kerana dan disebabkan oleh makna yang terkandung di sebalik pengungkapan itu.

Ta'-biir 'saya seorang Muslim' bukan saja memberi faham pemberitahuan jenis agama iaitu Islam, tetapi turut memberi faham bahawa penutur itu turut memperakukan bahawa Nabi Isa dan bondanya adalah manusia biasa, bahkan memperakukan bahawa semua rukun Islam adalah wajib dan hakikat bahawa Tuhan itu tunggal. Mana mungkin kita menerima keadaan penutur yang sama mengaku Muslim tetapi dalam masa yang sama mempercayai bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Ia adalah kontradiksi yang nyata.

Itu contoh. Kerana itu kita dilarang mengungkapkan penyataan seperti 'Tuhan itu berada di mana-mana'. Penyataan seperti itu sekalipun sekali imbas cuba untuk mengisbatkan dan menetapkan makna 'seluruh' kepada penguasaan Tuhan, tetapi ia fahaman yang keliru. Bahkan penyataan ini secara tidak langsung telah menghina Tuhan dan menyifatkan-Nya dengan sifat yang tidak layak dengan zat-Nya yang Maha Suci. Mengapa? Kerana penyataan itu sekaligus bermakna Tuhan turut berada tempat-tempat kotor, najis dan keji, hingga ke dubur binatang sekalipun.

Begitu juga dengan pengungkapan 'Tuhan itu bersemayam di atas Arash', adalah penyataan yang melencong dari kebenaran. Kerana penyataan itu memberi maksud bahawa Tuhan berada di suatu tempat, iaitu Arash, dan dalam kepungan masa. Berada di suatu tempat pula bererti zat Tuhan adalah jisim, sama ada jisim kasar atau jisim halus. Mengisbatkan bahawa zat Tuhan itu adalah jisim pula bererti penutur telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Penyamaan Tuhan dan makhluk pula bererti zat Tuhan juga boleh binasa, seperti mana zat makhluk.

Kerana semua makna yang terkandung dalam penyataan ini adalah dilarang dan tidak benar, sesuai dengan firman Tuhan yang bermaksud; tiada yang serupa dengan-Nya; maka penyataan itu adalah tidak dibenarkan. Fahami hakikat ini, dan sedari sebab timbul tenggelam hukum berkaitan dengannya.

Permasalahan ini berpunca dari lafaz istiwak dalam beberapa ayat al-Quran, yang cuba dimaknakan dengan makna bersemayam. Alangkah tingginya tamadun bahasa Arab, lalu ulamak bahasa telah mendapati makna lafaz istiwak bukan mempunyai satu makna, bahkan lebih. Sebagai seorang yang menyedari hakikat ini, mengapakah perlu melencong dari penyataan ulamak sejak zaman berzaman yang sepakat bahawa kalimah ini lebih baik dimaknakan dengan makna lain yang sesuai dengan sifat Allah yang Maha Mulia, seperti makna menguasai. Lalu dari makna Allah itu bersemayam di atas Arash dimaknakan sebagai Allah itu menguasai Arash.

Menjaga keimanan itu penting, dan mengapa perlu mengikut pendapat yang aneh dan ganjil sehingga memungkinkan anda terjerumus ke arah kesesatan?

No comments: