Tuesday, October 14, 2008

Tasrif Binaa-i l-Af-'aal - Cetakan Kedua


Tasrif Binaa-i l-Af-'aall ini adalah cetakan kedua, hasil tangan Ustaz Masnur Hamzah bin Sattar. Dicetak oleh Daru l-Fajri l-Islaamiyy, dengan kualiti dipertingkatkan daripada cetakan lepas. Hak cipta terpelihara bukan saja dari sudut isi, tetapi juga dari sudut penyampaian berdasarkan teknik pewarnaan, yang merupakan hasil pertama seumpamanya. Konsep penyampaian dan penjelasan berwarna ini dapat diperhatikan di setiap baris dan muka, hingga lebih daripada 10 jenis warna, mewakili pelbagai makna tertentu. Dapatkan segera, sama ada dari wakil-wakil terlantik, juga di maktabah-maktabah tertentu, seperti Daru s-salam, Maktabah Tirmidzi, Maktabah Mujallad Arabii, Daru l-Alamiah li t-Turath, Daru n-Niil dan maktabah-maktabah lain.

No comments: