Sunday, August 26, 2012

Di Sini Kutemukan :10: Istikhoroh Bukan Tidur Dan Mimpi

Baru-baru ini, saya menemukan sendiri pendapat Imam Nawawi yang dengan jelas (seperti yang saya fahami) langsung tidak mengatakan bahawa jawapan solat Istikhoroh itu adalah melalui mimpi, sama seperti yang diajarkan oleh guru saya, Syeikh Yusri. Kerana menunggu mimpi sebagai jawapan istikhoroh bukan saja popular bagi orang kita Melayu, tetapi pernah saya sendiri mendengarkannya dari seorang Arab bertanya sendiri kepada guru saya mengenai hal ini. Lalu beliau menjawab antaranya bermaksud, bahawa syariat kita tidak dibentuk melalui mimpi, kerana mimpi bukanlah hujah. Lalu beliau menyarankan kami meneliti semula dalil hadis yang menjadi sandaran kepada perlaksanaan solat istikhoroh ini.

Saya petik pangkal hadis ini yang menjadi sumber pengeluaran hukum bahawa intipatinya tidak menyatakan jawapan istikhoroh adalah menunggu mimpi, sebaliknya sesuatu yang lain. "Apabila seseorang daripada kalian hampir-hampir mahu melakukan sesuatu, maka solatlah dua rakaat...."

Ia membawa maksud bahawa solat istikhoroh itu dilakukan betul-betul sebelum kita hampir-hampir hendak melakukan sesuatu. Ia membawa pelbagai maksud. Pertama, ia cuma sekali solat sebelum perkara itu dilakukan. Kedua, solat dilakukan apabila kita sudah tekad untuk melakukan sesuatu. Ketiga, antara solat dengan melakukan perkara itu tidak ada tidur atau lain-lain hal.

Kemudian, saya terjumpa baru-baru ini (padahal ia memang sudah ada lama, cuma malas mencari) dalam kitab al-Majmuk karangan Imam Nawawi, menyatakan dalam fasal pada menyatakan masalah-masalah berkaitan dengan bab solat Tatauwu' (solat sunat) antaranya menyebut, " dan disunatkan baginya untuk membaca pada rakaat pertama selepas Fatihah surah al-Kaafirun dan di rakaat kedua surah al-Ikhlas, kemudian bangkit selepas selesai istikhoroh melaksanakan perkara yang dirasakan lapang dadanya untuk melakukan.

Ia memberi faham bahawa, tiada tidur dan mimpi dalam perbahasan istikhoroh ini. Begitulah yang saya fahami dari guru dan penerangan Imam Nawawi ini. Wabillahittaufiq.

No comments: