Sunday, December 02, 2012

Di Sini Kutemukan 12: Dua Minggu

Tinggal dua minggu lagi untuk saya menamatkan zaman bujang, insyaallah. Tetapi, banyak tugasan berkaitan itu dan berkaitan dengan kerja belum saya lunaskan. Kadang-kadang, terasa diri tidak boleh diharap lalu membuatkan saya rasa sedih. Betul-betul saya mengharapkan Tuhan memperbaiki diri saya dan membantu memudahkan jalan. Wallahu min waro-i l-qasdi, wahuwa yahdi s-sabiil.

No comments: