Sunday, September 20, 2015

Di Sini Bermulanya: 8: Ruang Yang Kosong

Semalam, seorang anak didik saya bertanyakan soalan mengenai pelajarannya. Seorang yang telah tamat tingkatan lima beberapa tahun lepas dan sudahpun sampai ke menara gading. Daripada soalan itu saya tiba kepada kesimpulan: Alangkah banyaknya kekurangan didikanku, sehingga aku melepaskannya ke arah ketidaksediaan, berperang dengan ketidaklengkapan senjata, menghadapi musuh dengan memerlukan banyak bersiapsiaga.

Walaupun saya sedar, apa yang saya lakukan sejajar dengan tuntutan semasa, kemampuan sedia ada, tahap minat dan kesediaan belajarnya, namun jauh di sudut hati saya, masih ada peluang untuk memperbaiki semua itu, dan tidak mengulangi kesedihan seperti ini di lain-lain kali. Saya percaya, saya mahukan peningkatan dalam hal ini, dan semoga generasi selepas saya lebih baik Bahasa Arabnya berbanding saya.

Allahlah yang mengatur, mentadbir bahkan merancang segala-galanya. Kepada-Nya dipanjatkan segala segala.

No comments: