Sunday, May 13, 2007

Lapis-Lapis Makna Dalam Sebuah Kalam

Sememangnya, apabila seseorang mengatakan - saya berjumpa harimau, kita boleh mengandaikan ayatnya itu dengan dua lapis makna, imma dengan jalan hakikat atau jalan majaz. Kerana ayat itu mempunyai dua dilalah, petunjuk dan arah. Keharusan ayat itu, atau mana-mana ayat yang sepertinya untuk diandaikan dengan dua lapis makna adalah boleh, sekiranya tidak ada karenah (dalil, bukti) yang menghalang ia untuk dimaknakan dengan dua lapis makna.

Dalam hal ini, kita boleh membahagikan kalam kepada beberapa jenis. Pertama, kalam yang hanya mempunyai satu lapis makna. Kalam jenis ini tidak perlu diandaikan dengan makna lain kerana kehakikian yang wujud dalam ayat itu, dan ia tidak mempunyai makna lain. Seperti ayat, nama saya Zaki. Kemudian, kalam yang memungkinkan kewujudan dua lapis makna, tetapi ada karenah (bukti) yang menghalang makna pertama dan mewajibkan makna kedua atau sebaliknya. Seperti ayat, singa yang garang itu suka memaki orang. Ketiga, kalam yang mempunyai dua lapis makna, dengan kedua-dua makna adalah mungkin, dan boleh di dalam ayat. Seperti ayat, si kaki perempuan itu tidak berjaya memancing hari ini. Dalam apa-apa hal sekalipun, kewujudan karenah adalah penting dan bersifat menentu dalam ayat-ayat yang mempunyai dua lapis makna ini.

Secara ringkas, karenah itu ada dua; karenah lafziah dan karenah haaliyah. Karenah Lafziah adalah bukti berbentuk lafaz, di mana kewujudan lafaz ini telah memandu maksud ayat kepada makna pertama dan memalingkannya daripada makna kedua. Manakala karenah haaliyah pula adalah bukti berdasarkan suasana dan keadaan, tidak ada lafaz yang memandu kepada makna murad, tetapi keadaan dan hal sudah memadai untuk membantu pelorongan makna kepada yang sepatutnya.

Kerana itu, apabila seseorang berkata A kepada anda, maka ayat itu hanya boleh berpindah kepada makna B sekiranya ada karenah (dalil atau bukti) di dalam ayat, ataupun hal. Tetapi, sekiranya karenah itu tidak wujud, maka pemindahan maksud dari A kepada B dikira sebagai penipuan. Inilah takrif tipu dari sudut bahasa. Ia berbeza dengan kalam dua lapis makna. Kerana dalam kalam dua lapis makna, melorongkan makna ayat dari A kepada B dengan karenah itu tidak dikira tipu. Karenah itu wujud, dan kewujudannya memandu makna ayat kepada makna murad. Kerana itu, sekiranya anda menemukan jurucakap dua lapis, maka akal perlulah celik dan meneliti lapis-lapis makna dan mengambilnya berdasarkan murad, tentunya berdalilkan karenah.

Di sinilah kita membezakan antara cakap dua lapisan dengan cakap bohong atau dusta. Walaupun kedapatan pendapat yang mengatakan bahawa ayat-ayat majaz adalah ayat yang bertujuan menipu, atau sekurang-kurangnya mengelirukan orang, tetapi pendapat ini sangat lemah, kerana cakap-cakap majaz ada dalam semua bahasa manusia. Hatta bahasa Melayu sendiri. Cakap majaz sekalipun agak mengelirukan kerana pemesongan makna dari makna pertama kepada makna kedua, tetapi dengan memahiri karenah, seteruk mana pun pemahaman ia, dia tidak dikira ditipu, sebaliknya dikelirukan. Keliru dan tipu adalah dua perkara yang berbeza.

Sebagai contoh, seseorang datang dan berkata, sekiranya anda boleh mencarikan saya seseorang, saya akan izinkan anda mengambil kereta saya. Kemudian, apabila anda datang membawakannya orang yang dia ingin cari, kemudian anda menuntutnya kereta, dia berkata, saya maksudkan, saya beri kereta itu setelah anda tamat belajar, bekerja, dan mengumpul wang yang cukup. Nah, antara ayat pertama dengan ayat kedua, adakah ia layak dikira sebagai ayat dengan dua lapis makna, atau ayat yang semata-mata dusta?

Saya tidak menemukan sebarang karenah dalam ayat pertama yang memberi petunjuk tentang kewujudan makna yang wujud dalam ayat kedua. Ini bukan majaz, bukan ayat dengan dua lapis makna, kerana tiada sebarang karenah, sebaliknya penipuan dan pembohongan. Baik karenah lafziah mahupun haaliyah, kedua-duanya tidak ada. Maka, ia diputuskan sebagai kalam dusta.

Tetapi, sebagai seorang manusia yang mempunyai bukan sahaja dua lapis makna dalam pertuturan, tetapi juga harus mempunyai dua lapis fikir, haruslah cuba merenung dua kali lebih dalam daripada biasa. Kemampuan merenung juga ada banyak lapis, dan bertahap-tahap. Kalau anda perasan, ada juga bentuk-bentuk penipuan yang berlaku, dan ia tidak lebih daripada ‘mahu mengalaskan kata supaya tak pedih’, atau ‘tidak mahu memberitahu sebab sebenar lalu mereka-reka sebab lain’. Dalam hal ini, saya tak punya banyak komen. Wallahu a’lam.

1 comment:

Mohd Zaki M.Noor said...

sebenarnya, saya lebih suka mengeja karenah dengan ejaan qoorinah.

perkataan 'makna pertama' sebenarnya merujuk kepada makna asal, dan 'makna kedua' sebenarnya merujuk kepada makna baru. Tetapi, dalam tulisan saya yang sedikit kucar di atas, almaklum masih mentah, mungkin saya umumkan saja istilah 'makna pertama' sebagai mana-mana saja makna, dan 'makna kedua' sebagai makna yang satu lagi. Tanpa mengira asal pengistilahannya. Maaf.