Saturday, May 05, 2007

Pemasukan Kalimah Arab Ke Dalam Bahasa Melayu, Panduan Dan Cara.

Sebagai seorang pelajar, saya merasakan tajuk ini penting. Tetapi ia bukan timbul dari pendapat orang lain, tetapi lebih kepada pendapat saya setelah membuat sedikit penilaian dan pengkajain. Ia bererti, ini bukanlah panduan yang bersifat lengkap bahkan mungkin ada banyak kurang dan cacat cela di mana-mana saja. Kerana saya menilai dan mengkaji semua ini berdasarkan pemahaman saya yang sebenarnya cetek, ilmu yang tak seberapa, namun ruang ini seharusnya terbuka dan dinilai bagi dimanfaatkan kepada bangsa Melayu amnya dan perkembangan ilmu khasnya.

Sebagai seorang yang sedar bahawa saya bukanlah seorang yang mempunyai kelayakan menentukan proses pemasukan kalimah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, maka ia barangkali sekadar panduan, dan bukanlah ketetapan. Kalau sudah ada tulisan orang lain yang terdahulu mengenai tajuk ini, anggaplah ia sebagai cadangan peribadi saya.

Memasukkan kalimah bahasa Arab ke bahasa Melayu selalunya berlaku di pihak penterjemah yang sentiasa berusaha dan cuba memberikan terjemahan paling tepat dan adil, tanpa bersikap menambah atau mengurang, atau mengubah, kecuali menjelas. Seorang kawan berkata, kerana bahasa Arab terlalu kompleks dari segala sudut menyebabkan, penterjemahan kalimah seringkali dilihat sama ada tidak tepat, atau semakin memeningkan, atau tidak memadai dengan maksud sebenar yang wujud dalam bahasa Arab itu sendiri.

Pada saya, kerana kekompleksan makna yang wujud dalam sesuatu kalimah bahasa Arab menyebabkan ketidakpadanan antara satu kalimah bahasa Arab apabila mahu dicarikan gandingan setaranya dalam bahasa Melayu. Kebiasaannya, makna yang dibawa itu hanya dapat ditawarkan dengan beberapa potong kalimah lagi atau hingga perlu kepada penjelasan berbentuk ayat. Maksud saya, apabila penulis itu cuba memberikan terjemahan paling adil dan tepat, berbeza kalau berbeza pendirian.

Kerana itu, saya mencadangkan pemindahan kalimah. Namun setelah saya teliti, tidak semua kalimah dalam bahasa Arab itu boleh dipindahkan ke bahasa Melayu. Bagi saya, hanya perkataan-perkataan tertentu saja layak dipindahkan, seterusnya ia perlu juga kepada penilaian semula berkenaan cara penggunaan agar penggunaan sambil lewa dan sewenang-wenangnya tidak berlaku.

Apabila memindahkan kalimah, kita bukan semata-mata memindahkan bunyi dan menawarkan huruf baru yang sepadan dengan bunyi kalimah, tetapi kita juga memindahkan ilmu dan makna yang terkandung dalam kalimah. Kerana itu, saya fikir, pemindahan boleh berlaku apabila kita berada di posisi memahami kalimah dengan benar dan betul.

Pertama, isim ( kata nama ) adalah bentuk kalimah bahasa Arab yang bersifat mudah serap ke bahasa Melayu. Pemindahan isim atau kata nama ini bagi saya adalah lebih terbuka dan boleh dimasukkan terus ke bahasa Melayu, namun saya berpendapat ada wajarnya beberapa hal lain turut diambil kira. Iaitu, hanya isim dan bukan lain-lain yang bermuta’allik (bergantung, berkait) dengan isim tersebut seperti dhomir dan adat. Kerana itu saya merasa layak untuk isim itu ditogelkan daripada adat takrif seperti al dan dhomir seperti domir muttasil. Lagipula kita mempunyai dhomir yang sebandingan dengannya, iaitu kata ganti diri.

Kemudian, pemasukan isim perlulah bersifat mufrad atau jamak, tetapi bukannya musanna. Pemasukkan isim yang mufrad dan jamak lebih sesuai kerana boleh mengikut rentak ayat dalam bahasa Melayu apabila ayat dalam bahasa Melayu turut menggunakan bilangan dalam masa yang sama. Maka, muhammadaini boleh ditulis sebagai dua muhammad, dan bukan memindahkan lafaz musanna itu sendiri.

Kemudian, kerana sifat bahasa Melayu itu sendiri kelihatan mesra dengan bunyi majrur yang ada pada kalimah arab, maka pemindahan isim kurang sesuai dipindahkan dalam bunyi marfuk atau mansub. Sekalipun kedudukan marfuk berada di kedudukan asal hukum sesuatu kalimah dalam bahasa Arab, namun penilaian bunyi memilih majrur lebih mesra kepada bahasa Melayu. Kecuali jika kalimah itu tidak mempunyai bunyi yang majrur dan terpaksa dipindahkan seperti mana halnya ia. Contoh yang paling mesra seperti muslimin, hadirin dan lain-lain.

Kemudian, pemasukan isim zat perlu dibezakan sedikit dengan isim sifat, atau sekurang-kurangnya perlu ditanda bagi tidak disalahkenal antara keduanya. Isim-isim sifat akan berada di tempat yang sama padan dengannya dalam bahasa Melayu, begitu juga dengan isim zat. Ini kerana, kedudukan isim sifat dalam bahasa Arab bersesuaian dengan pemakaian imbuhan dalam bahasa Melayu, demi menyelaraskan bunyi dan makna. Seperti lafaz bermuta’allik. Adapun isim zat seperti waziir tidak memerlukan imbuhan apabila ia digunakan sebagai isim zat sendiri. Seperti saya melantik 3 orang waziir. Kemudian, lafaz imbuhan ber yang memasuki isi zat akan membawa erti mempunyai, dan bukan bermakna sifat.

Adapun fe-‘el, saya tidak menjumpakan satu cara pemasukan yang baik melainkan dengan menukarkannya kepada bentuk masdar. Ini kerana masdar tidak mempunyai awalan dan akhiran yang melentur mengikut fa-‘el seperti yang berlaku dalam fe-‘el. Lagipula, masdar dalam bahasa Arab mempunyai makna fe-el, maka penukaran fe-‘el kepada masdar apabila mahu memindahkannya ke bahasa Melayu adalah satu tindakan yang betul, sesuai dan mesra dengan bahasa Melayu.

Barangkali kerana fe-‘el itu sendiri mempunyai awalan dan akhiran yang sangat banyak, maka ia sukar dipadankan dengan bahasa Melayu yang juga punya awalan dan akhiran dengan setiap awalan dan akhiran punya makna tersendiri. Lantas, penukarannya kepada bentuk masdar adalah sesuai sebelum dipindahkan ke bahasa Melayu.

Seterusnya mengenai sistem ejaan. Sekalipun sudah ada format tertentu dalam pemindahan sebarang kalimah dalam apa juga bahasa pun ke bahasa Melayu, namun saya secara peribadi merasakan sistem pindahan berdasarkan bunyi makhraj yang keluar adalah sistem ejaan tertepat sekali. Walaupun benar, ada huruf tertentu seperti ha bulat dan ha nipis, atau seperti sin dengan sod, atau beberapa huruf lain; dengan keadaan setiap dua huruf dalam pasangan tersebut memakai huruf yang sama ketika ejaan dijalankan. Kerana persamaan ini, kita tidak dapat memindahkan kalimah sebenar kerana kemiripan bunyi.

Saya sendiri sering menguji ejaan ini dan merasakan penggunaan tanda sengkang akan banyak digunakan demi memisahkan bunyi yang boleh disalahbaca apabila tanda sengkang tidak diletakkan. Begitu juga dengan tanda dhommah dan baris-baris lain yang berada di akhir setiap perkataan. Ia juga suatu hal yang harus difikirkan.

Namun, saya juga terkesan dengan pendapat seorang kawan, katanya, bahasa Arab itu dengan lafaznya yang paling asal adalah dalam posisi terbaik yang tak terbanding dengan mana-mana kalimah sekalipun dalam bahasa Melayu, apatah lagi kerana kedapatan kalimah yang ulamak sendiri berselisih pendapat dalam memaknakannya. Maka, pemindahan kalimah bagi saya adalah sesuai dalam kes ini (kerana perselisihan memaknakan, kemudian jangan lupa letakkan syarahnya di bawah) tetapi menjadi tidak sesuai apabila merujuk hal kesempurnaan nilai dalam bahasa asal, kerana zauk Arab tidak terpindah bersama.

Walaubagaimanapun, bagi saya, dengan cara ini banyak juga faedah yang boleh diraih bersama.

2 comments:

Siti Aishah Hanin said...

salam sdr,
saya sangat setuju dengan kaedah pemidahan bahasa ni.perkara ni sebenarnya dah lama berlaku bahkan menjadi antara sebab pengkayaan bahasa melayu yang kita gunakan hari ni.cuma rasanya sejak tulisan jawi dihapuskan secara terhormat dan terancang selepas merdeka,proses perpindahan bahasa ni turut terhenti.

sebenarnya saya dah mula berjinak2 dengan dunia penterjemahan arab-melayu.saya harap saudara sudi kongsikan tips @ apape panduan dalam penterjemahan ni.terima kasih

Mohd Zaki M Noor said...

tips paling penting, antaranya, berfikir dan melihat hasil terjemahan dari kaca mata pandangan pembaca sekali, dan dan berfikir dan melihat hasil terjemahan dari kaca mata pandangan penulis sekali.

Dalam bahasa yang mudah, bayangkan diri menjadi penulis sekali, dan bayangkan anda di tempat pembaca sekali.