Tuesday, January 20, 2009

Pulangkan | An Turadda Li Zawii Haqqiha

Saya masih berdoa dan berdoa, agar negara-negara Islam terutamanya yang menjirani Palestin membantu saudara seagama kita menafikan pendudukan dan kezaliman Bani Israel; kalau pun tidak dapat secara terang-terangan kerana faktor negara dan sebagainya, dapatlah secara sembunyi dan tidak diketahuan oleh musuh atau sekutunya, atau dengan secara berhelah dan muslihat. Dalam urusan perang, helah dan muslihat terhadap musuh tidak pernah haram, bahkan dibenarkan.

Apakah lagi dapat saya tulis, kerana kebuntuan dalam konflik ini cuma berpintu keluar satu - yang mengambil tanpa hak, memulangkan kepada tuan yang berhak.

No comments: