Wednesday, December 09, 2009

Kutub Khanah

Tujuan blog ini adalah untuk memperkenalkan kitab dan ulamak. Semoga kewujudannya memberi manfaat, meransang minat membaca, dan menambah ilmu dan takwa kepada-Nya. Allahumma Aamiin.

No comments: