Thursday, April 15, 2010

Catatan Hujung Kembara 16 | Kitabu l-Arba-'iin An-Nawawiiyah Dan Al-Hirzu l-Akbar Wa l-Kanzu l-Afkhor

Alhamdulillah. Syeikh Muhammad Ibrahim Abdu l-Baa-'its al-Kittaanii sekali lagi mengijazahkan kepada kami. Sempat tadi Syeikh memperdengarkan Arba-'iin Imam Nawawi dan kami mendengarnya, ditemani juga Syeikh Jamal Farouk dan Syeikh Usamah Said al-Azhariy. Bagi saya secara peribadi, ini ijazah ketiga saya dari syeikh, yang pertama adalah ijazah 'ammah serta ijazah al-hirzu l-akbar wa l-kanzu l-afkhor. Atau keempat. Saya hadir mendengar dan membacanya ketika kebetulan saya hadir ke majlis zikir beliau. Tapi al-hirzu l-akbar itu tak sempat saya dhobitkan barisnya. Dan tadi, saya dapat membeli rakaman bacaan tersebut. Oh, lama sudah saya mahukannya. Dan ia adalah sanad tertinggi, terus kepada pengarangnya. Subhanallah. Alhamdulillah. La Ilaaha Illallah. Allahu Akbar.

No comments: