Sunday, April 11, 2010

Catatan Hujung Kembara 14 | Yang Bukan Kedua-Duanya

Kita akan terasa hati jika dilabel jahil, bodoh, tidak berilmu dan sebagainya. Bahkan sesetengah kita pun boleh terasa berkecil hati apabila seseorang lain dipuji di sisinya. Tetapi kita juga mahu mengelak dari digelar tahu, alim, pandai, bijaksana dan seumpamanya, kerana kesedaran diri tentang maksud kalimah tersebut. Sekurang-kurangnya kita bukanlah si jahil yang menjahili kejahilan diri.

Tetapi dalam keadaan ini, kita enggan digelar kedua-duanya. Pertamanya kerana kita akan berasa marah atau malu, atau gugur keegoan, dan keduanya kerana kita adalah manusia yang diajar mengenali hakikat kekurangan diri. Kerana mengetahui hakikat kejahilan diri itu adalah suatu kealiman. Kerana mengetahui hakikat kejahilan diri itu mengeluarkan diri dari kelompok kejahilan yang paling dahsyat; si jahil yang tidak tahu dia jahil.

Tetapi mengenggani kedua-duanya - sekalipun boleh diterima secara fitrah - tetapi tertolak secara akli yang cetek. Bagaimana kita menjadi seorang yang bukan jahil, dan bukan alim; bukan bodoh dan bukan pandai? Namun secara aklinya, ia adalah hakikat sebenar manusia, yang kewujudannya adalah kekurangan.

No comments: