Friday, August 08, 2008

Keazaman Yang Menghasilkan Iltizam

'Keazaman yang menghasilkan iltizam' itu bukan terhasil hanya dengan memiliki persepsi yang betul sahaja. Keazaman yang menghasilkan iltizam itu memerlukan lebih dari sekadar persepsi yang betul, kerana ia juga memerlukan kepada kepaksaan dan kesungguhan. Kerana itulah kita akan mudah melihat, berapa ramai orang memiliki persepsi dan tanggapan yang betul, tetapi masih tidak berbuat apa-apa, tidak berhasil merealisasikan tanggapan yang mereka pegang.

'Keazaman yang menghasilkan iltizam' ini perlu kepada sikap 'bukan memanjakan diri', sebaliknya memaksa diri. Kerana itulah, keazaman ini akan memenatkan, menyakitkan, menyeksakan; dan kalau tidak kerana sikap paksa ini, maka ia tidak menjadi. Sebagai bangsa yang sudah dibiasakan tradisi memanjakan diri ini, 'keazaman yang menghasilkan iltizam' susah wujud. Kita menjadi pemanja diri yang mahu bersenang-senang, dan menolak semua kesusahan kepada orang lain.

Sikap memaksa diri, yang merupakan asas kepada azam dan iltizam, adalah sikap yang berperaturan. Dan lebih lagi, mematuhinya. Bolehkah kita memaksa diri, memakai keazaman yang menghasilkan iltizam ini?

No comments: