Wednesday, August 18, 2010

Catatan Hujung Kembara 39 | Yang Masih Kurang Dan Belum Bertampal

Terdetik di hati ketika saya mempelajari beberapa bab dalam kitab Riyaa-dhu s-Soolihiin akan betapa masih terlalu banyak akhlak yang masih saya kurang dan cacat, betapa jahilnya saya dalam muaamalat dan pergaulan. Ampunkan aku Tuhan, pandulah aku ke akhlak Nabi-Mu, tampallah yang kurang, tukarkanlah singkatnya kefahaman kepada dalam, yang menyerapkan tahu akal ke lubuk hati. Allahumma -rzuqna tamaama mahabbatihi sollallahu alaihi wasallam, wa -ttibaa-'a sunnatih, wa -tta-adduba bi adaabi syarii-'aatih.

No comments: