Friday, August 27, 2010

Catatan Hujung Kembara 41 | Memahami Itu Indah

Saya tak punya banyak masa untuk menulis sebuah entri panjang. Tapi enggan juga idea yang berlegar dalam kepala ini hilang. Biarlah saya ringkaskan kepada beberapa poin. Memetik kata-kata Syeikh Yusri, sebaik-baik ketaatan adalah zikir, dan sebaik-baik zikir adalah solat, kerana di dalam solat terhimpun pelbagai ibadah; tasbih, doa, selawat, bacaan al-Quran, sujud, rukuk, istirghfar, itu tidak termasuk ibadah qalbi yang nilainya jauh lebih tinggi dari ibadah anggota. Itu poin pertama.

Poin kedua saya. Keindahan al-Quran itu terletak pada banyak perkara. Memahami juga termasuk dalam keindahan al-Quran. Sejauh pengalaman saya mendengar pengajian daripada beberapa syeikh, saya mendapati hakikat bahawa, memahami satu ayat al-Quran itu indah, tetapi ia akan lebih indah apabila memahami ayat-ayat sebelumnya, dan ayat-ayat selepasnya, memahami hubung kait dan pemilihan makna, memahami maksud di sebalik maksud yang zahir, memahami sasaran khitob dan nasikh mansukh juga yang lain-lain. Memahami ayat al-Quran itu tidak pernah ada penghujungnya, tidak kira berapa kali ia dibaca. Ia adalah sumber mata air yang tidak akan kering, dan kepuasan yang tidak ada penghujung.

Saya memerhatikan bahawa hubung kait antara ayat untuk memahami maksud di sebalik maksud adalah manhaj yang digunakan oleh kibar masyaikh. Allahumma habbib ilaiya l-Quran wa l-Hadis wa s-Sunnah, wa 'allimniihuma, wa fahhimniihuma, wa haffizniihuma. Allahumma aamiin.

No comments: