Saturday, August 28, 2010

Catatan Hujung Kembara 42 | Subbuuhun Qudduus Rabbuna Wa Rabbu Kulli Syaik.

Saya berpesan kepada sesiapa sahaja, supaya berhati-hati apabila anda ingin menulis, atau menyatakan sesuatu mengenai Tuhan. Supaya kita tidak menyandarkan sesuatu yang tidak layak kepada Tuhan. Pilihlah kalimah berhati-hati. Perhatikan maksud berkali-kali.

Sebetulnya, bahasa kita, bahasa manusia, penuh dengan kekurangan. Apatah lagi apabila kita cuba menyatakan sesuatu mengenai Tuhan. Apabila kita mengatakan bahawa Tuhan itu hidup, secara halus ungkapan hidup ini sendiri mengandungi makna kekurangan, sehingga perlu ditaqdiskan dan disucikan dengan menambah bahawa hidupnya Tuhan itu tidak seperti hidupnya kita yang berakhir dengan kematian, hidupnya Tuhan bukan kerana wujudnya nyawa atau alat, dan lain-lain. Bahawa ia hidup bukan kerana wujudnya nyawa, bukan ada permulaan, dan tidak ada pengakhiran.

Tanpa menambah pentaqdisan ini, kalimah hidup semata-mata boleh mengilhamkan suatu maksud yang tidak layak kepada Tuhan bila difahami oleh sesetengah jahil. Maksud-maksud ini perlu dinafikan daripada Tuhan. Bila kita katakan Tuhan itu melihat, jangan sampai terdetik di fikiran atau di pemahaman kita maksud bahawa Tuhan itu mempunyai mata, kerana melihatnya Tuhan tidak seperti kita yang apabila pandangan kita dihadang, kita tidak nampak apa yang di depan, apabila mata kita buta, kita tidak nampak semua, apabila ia rabun, yang jelas jadi kelam. Kerana kalam manusia itu penuh dengan kekurangan. Kerana itu, maksud-maksud tanzih dan penyucian ini perlu wujud di kepala kita saat kita mendengarnya.Tuhan itu melihat bahawa kita tidak mampu menyembunyikan apa saja daripadanya, baik yang zahir seperti tingkah laku, baik yang batin seperti gerak hati dan niat.

Kerana itu, ibadah tanzih dan taqdis merupakan salah satu zikir yang utama dan mempunyai ganjaran yang sangat besar. Kita disuruh bertasbih Subhanallah, kerana kita sedar kita telah banyak menyandarkan kepada Tuhan sesuatu yang tidak layak secara tidak sedar. Bertasbihlah menyucikan Tuhan, kerana Dia Maha Suci dari segala kekurangan. Tidak kira betapa kita memuji Tuhan, pujian itu tidak pernah menunaikan hak pujian kepada Tuhan. Tidak kira betapa banyak kita menyembah-Nya, sembahan kita tidak pernah menunaikan hak yang selayaknya. Bertasbihlah, bahawa Dia Maha Layak dengan segala kesempurnaan, walaupun kita tidak mampu mengungkapkannya dengan lisan. Bertasbihlah menyucikan-Nya, dari segala yang terdetik di fikiran kita yang tidak layak dengan-Nya.

Sungguh kami tidak adalah makhluk-Mu yang penuh dengan kekurangan, ajarkan kami menyucikan-Mu dari segala ketidaklayakan. Ampunkan kami bahawa pujian kami tidak pernah cukup untuk memenuhi hak pujian kepada-Mu. Subhanallah itu ganjarannya memenuhi mizan timbangan, atau memenuhi seluruh langit dan bumi. Subhanallah itu cukuplah andai kita mengetahuinya.

No comments: