Thursday, February 02, 2006

aahah dan auhah, Teori Bunyi dan Makna

Mari membaca beberapa perkataan dan meneliti perkaitannya.

Kalimah الباحة bermaksud الماء (air), مجموعة النخيل (himpunan pokok kurma), الساحة (lapangan, ruangan). Fokuskan pada makna lapangan.

Kalimah الراحة bermaksud عدم التعب (tidak penat, kerehatan), النشاط (kecergasan) atau باطن اليد (perut tapak tangan, bukan bahagian belakangnya). Fokuskan pada makna tidak penat atau kerehatan juga tapak tangan.

Kalimah الساحة bermaksud الأرض الفارغة بين البيوت (tanah yang kosong di antara rumah-rumah) (atau telah diumumkan penggunaannya kepada mana-mana lapangan yang kosong)

Ketiga-tiga kalimah ini mempunyai beberapa persamaan. Iaitu, ‘ain fe’el adalah huruf ha, dan ditamatkan dengan ta marbutah (ta simpul). Juga, ia membawa maksud kelapangan dan keluasan, seperti bahah yang bererti lapangan, juga rahah yang bererti rehat yang melapangkan. Kalimah sahah lebih-lebih lagi bererti lapangan atau kawasan yang kosong dan lapang.

Saya mahu mengaitkan teori kelapangan dengan kesan daripada penggunaan huruf ha, (sila sebut haa, dan cuba rasa makhraj yang keluar. Anda rasa ia keluar dari dalam dada, melapangkan) seterusnya ha itu berbaris atas, yang menambah kesan kelapangan ketika menyebutnya. Kemudian lihat ta marbutah di akhir kalimah yang berperanan menguatkan bunyi ha, (menjadi hah) yang menggandakan kesan lapang dalam dada. Perhatikan juga huruf alif sebelum ha, yang membantu sedikit sebanyak kepada rasa lapang ketika menyebut kalimah ini.

Kesan ini tidak dapat dirasai jika sebelum huruf ha adalah huruf ya seperti contoh القيح yang bererti air liur.

Teori kelapangan ini saya percaya, memberi kesan kepada jiwa orang Arab, sehingga beberapa kalimah lain turut membawa maksud kelapangan yang sama.

Lihat pula majmu’ah perkataan ini.

Kalimah الدوحة bermaksud الشجرة الكبيرة والواسعة (pokok yang besar dan luas) atau البيت الكبير (rumah yang besar).

Kalimah الشوحة bermaksud طير كبير الحجم يعرف باسم الحدأة (sejenis burung yang bersaiz besar dikenali dengan nama hid-ah, sejenis burung helang)

Kalimah الفوح bermaksud الفيض (melimpah, pelimpahan), atau غليان القدر (melimpahi cerek) atau انتشار الروائح (tersebarnya bau).

Kalimah اللوح bermaksud الخشبة المسطحة (papan kayu yang terbentang, yang selalunya dibuat papan iklan atau papan tulis) atau الصحيفة (muka surat, lembaran akhbar)

Kalimah النوحة bermaksud الصرخة الباكية (jeritan tangisan, ratapan)

Perbezaan majmu’ah perkataan ini dengan yang di atas tadi adalah - sebelum huruf ha adalah huruf wau. Tetapi, masih lagi huruf ha digunakan dengan huruf ha itu berbaris atas dan diakhiri (sebahagiannya) dengan ta marbutah yang menguuatkan bunyi ha kepada bunyi hah. Semua ini berperanan menguatkan bunyi ‘kelapangan’, ‘keluasan’.

Lihat kalimah dauhah, yang bererti rumah yang luas, pokok yang besar dan luas, kalimah syauhah bererti burung yang besar, membawa juga maksud yang seerti lapang dan luas. Lihat kalimah fauh yang bererti melimpah, tersebarnya bau. Kalimah lauh bererti papan yang terbentang dan luas, kalimah nauhah yang bererti ratapan yang panjang dan bersifat luas.

Barangkali anda pening dengan teori bunyi dan kesan bunyi kepada makna. Tetapi, saya boleh kata, bunyi adalah antara alat yang mempengaruhi kepada pemaknaan kata, sekaligus membawa kesan kepada zuk arabi. Kalau tidak terlalu melampau, saya akan katakan, antara sebab hilangnya zuk arabi yang salim daripada jiwa orang Arab sekarang ini adalah, kerana mereka menukarkan huruf-huruf tertentu kepada huruf lain, seperti huruf kof yang disebut sebagai hamzah atau ga, huruf jim yang disebut dengan bunyi ga.

al_jantanie
manhumi_ilm

No comments: