Wednesday, October 25, 2006

Rujuklah Kamus

Seorang kawan pernah bertanyakan kepada saya, bagaimana memahirkan diri dengan wazan-wazan (tasrif) di mana perubahan daripada satu tasrif kepada tasrif yang lain akan membawa kepada perbezaan makna.

Secara imbas saya katakan, memang benar, setiap tasrif mempunyai makna-makna tersendiri, seperti ta'diah, taksir, dan lain-lain, dan kaedah ini secara asasnya boleh membantu kita memaknakan dengan lebih tepat. Akan tetapi, adalah lebih selamat untuk kita sentiasa merujuk kamus Arab-Arab supaya kita dapat mengikuti maknanya dengan lebih tepat lagi.

Ini kerana, panduan penambahan makna-makna tertentu adalah beberapa makna asas, dan ia tidak terhad sekadar itu sahaja. Sebagai contoh, sekiranya fa-'ilun memberikan makna 'pembuat' atau pelaku bagi sesuatu perbuatan, tetapi, makna ini adalah makna asas, dan barangkali tidak cukup bagi menerangkan makna tersebut secara penuh, apatah lagi sekiranya ada campur tangan istilah.

qa-bi-la yang bererti menerima, seharusnya akan bererti penerima setelah menerima makna tambahan 'pembuat' atas tasrif fa-'ilun, menjadi qaabilun, tetapi qaabilah, dengan wazan yang sama tetapi ditambahkan ta ta'nis, akan membawa erti lain, iaitu, perempuan yang menerima atau menyambut bayi ketika dilahirkan, iaitu dalam konteks kelahiran di tempat kita, adalah bidan, perempuan yang membantu ibu-ibu melahirkan anak.

Makna pembuat, atau pelaku, bagi sesuatu perbuatan adalah makna asas, tetapi kadang kala, beberapa makna tambahan yang tidak direkodkan juga mempunyai kesan kepada makna asal ini. Oleh itu, adalah lebih selamat untuk kita selalu merujuk kamus dalam menentukan makna, dan lebih baik lagi, kamus Arab-Arab.

No comments: