Tuesday, April 15, 2008

Kita Dan Nas

Majalah: SUKEJ
Edisi: 112
Kolum: Kalam Editor
Genre: Artikel
Terbitan: Mac 2008
Oleh: Editor SUKEJ

Setiap pengurusan dan pentadbiran mempunyai manhaj tersendiri dalam melakukan tugas. Dalam apa bidang dan kelompok sekalipun, mempunyakan manhaj tersendiri bukan saja perlu untuk membentuk identiti, tetapi penting untuk menentukan arus dan perjalanan agar berjalan secara baik dan tersusun.

Begitu juga yang berjalan dalam pentadbiran seperti Sukej selama ini. Kami telah menentukan sekurang-kurangnya tiga manhaj utama dalam pembikinan tajuk tumpuan. Manhaj yang kalau boleh dinamakan sebagai manhaj temuramah, manhaj terjemah, dan manhaj isu dan persoalan.

Sejak sekian lama, dan barangkali hampir dijahili sejak bila, isu dan persoalan mendominasi tajuk-tajuk tumpuan bukan saja Sukej bahkan hampir semua suara kampus yang berada di Mesir. Sukej juga tidak berkecuali. Namun sejak edisi 108 dengan tajuk Israeliyat menggunakan manhaj temuramah dan kali ini, edisi 112 dengan tajuk Dhowabit Fahmi n-Nass menggunakan manhaj terjemah, Sukej membawakan sesuatu yang berlainan dengan sebelumnya.

Edisi kali ini atau dengan nama Melayunya; Kaedah-Kaedah Pemahaman Nas adalah tajuk yang membincangkan secara mendalam mengenai basic-basic penting dalam pemahaman nas. Nas yang dimaksudkan adalah umum meliputi ayat al-Quran, hadis, dan segala yang berkait rapat dalam pemahaman hukum. Nas menjadi dasar penting dan akar utama dalam terbit timbul hukum, tetapi semua itu haruslah dipandu dan diarahkan dengan kaedah-kaedah pemahaman yang betul dan seimbang.

Ad-Deen dengan sifatnya yang fleksibel mengambil wasatiah bukan menuju kepada tasahul atau tasyaddud. Namun, sikap sebilangan mereka yang cenderung dan condong kepada mana-mana salah satu daripada keduanya sering membikin ribut, hingga masuk mengganggu dan merusuh dalam setiap bidang tak terkecuali agama kita yang tercinta. Sebetulnya kaedah ini bukan saja menunjukkan kaedah dalam memahami nas, tetapi sebagai satu guide kepada pembentukan diri kita sendiri.

Apabila berdepan dengan sesuatu nas, bagaimanakah harus kita bersikap, hingga dengan sikap itu kita tidak mengarahkan nas agar hanya bersesuaian dengan nafsu, tetapi selaras dengan makna dan maksud yang dikehendaki Islam. Apabila kita mendepani nas, bagaimanakah harus kita memberikan tanggapan dan pemahaman agar pemahaman kita selari dengan pemahaman yang dikehendaki nas.

No comments: