Wednesday, May 19, 2010

Sedikit Mengenai Ijazah 1

Saya menerima ijazah bagi himpunan zikir yang disusun oleh Syeikh Muhammad Ibrahim yang bernama al-Hirzu l-Akbar Wa l-Kanzu l-Af-khor, juga Zikir Luzumiy al-Kattaaniy, juga ijazah ammah dari as-syeikh. Saya dan Faiz meminta izin untuk menterjemahkan kitab beliau dan beliau mengizinkan. Itu semua ketika kebetulan saya menemani Faiz berjumpa as-syeikh. Sempat saya meminta wasiat daripada beliau, dan beliau mewasiatkan saya untuk mempelajari hadis, antara yang terpenting adalah Soheh Bukhari dan Sahih Muslim, Muwattok Imam Malik, Azkar dan Riyaa-dhu s-Soolihiin Imam Nawawi. Dalam satu muhadarah mukats-tsafah bersama beliau, beliau membacakan kitab al-Arba-'iin an-Nawawiiyah dan mengijazahkannya.

No comments: