Tuesday, May 04, 2010

Catatan Hujung Kembara 20 | Sedikit Mengenai Ar-Rohiil, Al-‘Arif Billah Saiyidi l-Habiib ‘Abdu l-Qaadir as-Saqqaaf r.a.

Beliau adalah al-‘Allamah, al-Fahhaamah, al-‘Aarif Billah, as-Saiyid al-Habiib, Abdu l-Qaadir bin Ahmad bin Abdu r-Rahmaan bin ‘Ali bin ‘Umar bin Saqqaaf bin Muhammad bin ‘Umar bin Toha bin ‘Umar bin Toha bin ‘Umar as-Soofiy bin Abdu r-Rahmaan bin Muhammad bin ‘Ali bin – [Imam Qutub] Saidina Abdu r-Rahmaan as-Saqqaaf bin Muhammad bin ‘Ali bin ‘Alawiy bin [al-Ustazu l-A’zhom, al-Faqiih al-Muqaddam] Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad [Sohibu l-Mirbaat] bin ‘Ali [Kholi-’u Qasam] bin ‘Alawiy bin Muhammad bin ‘Alawiy bin ‘Ubaidillah bin [al-Imaamu l-Muhaajir] Ahmad bin ‘Isa bin Muhammad bin ‘Ali al-‘Uraidhiy bin al-Imam Ja’far as-Soodiq bin al-Imam Muhammad al-Baaqir bin al-Imam ‘Ali Zaini l-‘Aabidiin as-Sajjaad bin al-Imam Saidina Husain yang merupakan anak kepada Saidina al-Imam ‘Ali bin Abi Toolib juga anak kepada Saidatina Faatimah az-Zahraak binti Saidina Rasulullah s.a.w.

Al-Habiib Saiyidi Abdu l-Qaadir dilahirkan di bandar Sai-un pada bulan Jamadi l-Akhir tahun 1331 hijrah, lahir dalam didikan ibu bapa yang soleh dari keturunan yang soleh. Ayah beliau, al-Habiib Ahmad bin Abdu r-Rahman merupakan seorang ‘alim, ‘amil, dengan perakuan ulamak besar dan para auliyak. Ibu beliau pula, adalah Saiyidah Syarifah ‘Alawiyah binti al-Habiib Ahmad bin Muhammad al-Jufriy. Beginilah cara salafuna s-soleh di mana rumah mereka adalah sekolah pertama untuk mengajar dan membentuk anak-anak.

Al-Habiib Saiyidi Abdu l-Qadir belajar membaca dan menulis dari as-Syeikh al-Mubarak Toha bin Abdullah Baa Hamiid, juga dari ayah beliau sendiri al-Habiib Ahmad bin Abdu r-Rahmaan. Ayah beliau kerap mengikuti perkembangan beliau, dan menghendaki beliau membaca dan belajar darinya. Begitulah hari-hari berlalu dengan pengajian dan pembacaan pengayaan ilmu, sehingga pernah berlaku dalam masa sehari semalam sahaja beliau khatam membaca dan mempelajari sebuah kitab daripada ayahnya.

Beliau menghafaz al-Quran dalam tempoh yang singkat, mempelajari Qiraat yang tujuh dari as-Syeikh ‘Abdullah Baa Rojaak, bahkan beliau menjadi guru di madrosah an-Nahdoh al-‘Ilmiiyah. Antara guru lain beliau adalah; al-Habib ‘Umar bin Hamid bin ‘Umar as-Saqqaf,  al-Habib ‘Umar bin Abdu l-Qaadir bin Ahmad as-Saqqaaf, al-Habib ‘Abdullah bin ‘Idruus  al-‘Idruusi, al-Habib ‘Abdullah bin ‘Alawiy al-Habasyi dan anaknya al-Habib Husain, al-Habib ‘Abdu l-Baarii bin Syeikh al-‘Idruus, al-Habib Muhammad bin Haadii as-Saqqaaf, al-Habib ‘Abdullah bin ‘Umar bin Haamid as-Saqqaaf, al-Habib Hasan bin Ismaa-‘iil bin as-Syeikh Abi Bakar bin Salim, al-Habib Hamid bin ‘Alawiy al-Baar, al-Habib ‘Umar bin Ahmad bin Sumait, al-Habib al-Qudwah ‘Alawiy bin Abdullah bin Syihaabu d-Diin, serta ramai lagi.

Beliau telah kembali ke Rahmatullah pada 19 Rabi-u l-Awwal 1431 hijrah. Semoga Allah melindungi beliau dalam keluasan rahmat dan rahim-Nya, di kedudukan tertinggi bersama para soolihiin dan siddiiqiin.

Saya cuma memetik sebahagian kecil daripada sirah al-Habiib yang diberikan kepada saya oleh al-Habib ‘Umar  bin Zin bin Ibrahim bin Sumait. Semoga usaha kecil dan agak terlewat ini diberkati Tuhan, dan menjadi pemberat di neraca amalan kelak, atau penebus dari api yang panas, atau peninggi darjat di syurga-Nya.

No comments: