Monday, July 11, 2011

Pengalaman Yang Pelbagai

Memang terdapat pelbagai cara untuk mengajarkan Bahasa Arab. Saya bersyukur kerana mendapat pengalaman tersebut dari pelbagai sumber, dari pengalaman sebagai pelajar sekolah Arab penuh dengan belasan subjek ketika bergelar pelajar dulu, kepada pengalaman mengajarkan subjek Bahasa Arab Komunikasi dan Bahasa Arab Tinggi, hinggalah kepada pengalaman mengajarkan Bahasa Arab kepada orang awam di Al-Husna. Kepelbagaian manhaj dan cara, juga kepelbagaian hadaf dan matlamat sesuai untuk membuka mata, walaupun saya menyedari pelbagai kelemahan yang wujud dalam setiap cara, dan peri pentingnya kesedaran bahawa kelemahan itu patut diatasi.

Selalunya, cara yang lengkap dan padat mempunyai kelemahan, dan cara yang mudah mempunyai kekurangan. Mereka yang memilih cara yang lengkap harus mencari jalan mengatasi kelemahan-kelemahan yang timbul, adapun mereka yang memilih cara yang mudah perlu ada kesedaran bahawa kekurangan itu harus ditampal pada suatu masa akan datang. Namun, tidak kira betapa lengkap suatu cara, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mempelajari Bahasa Arab itu sendiri. Allahu l-musta-'aan.

No comments: