Tuesday, July 12, 2011

Yang Kuncinya Adalah Cinta Dan Takzim

Memang tidak dinafikan bahawa anak Baginda s.a.w. yang pertama adalah al-Qaasim, dan adalah adat orang Arab mengambil nama anak pertama, kemudian menambahkan gelaran ayah (abu) di depan nama anak pertama menjadi kunyah, gelaran yang disebut-sebut. Maka, selogiknya, atas sebab inilah Baginda s.a.w. digelar Abu l-Qaasim.

Tetapi, apabila seseorang Sahabat memanggil sahabat lain dengan gelaran 'Abu l-Qasim', lalu Baginda s.a.w. menoleh, lalu Sahabat tersebut menyatakan - bukan Baginda yang dia maksudkan - lantas Baginda s.a.w. menyatakan sebuah sabda yang maksudnya - namakanlah dengan namaku (Muhammad), dan jangan kalian bergelaran dengan gelaranku (Abu l-Qaasim).

Secara logiknya, sesiapa saja boleh mempunyai anak, dan menamakannya al-Qaasim, lalu melayakkan dirinya digelar Abu l-Qaasim. Tetapi apakah rahsia tersirat di sebalik larangan ini? Secara logiknya juga, kalaulah larangan ini, larangan menggelar seseorang dengan gelaran Abu l-Qaasim, adalah kerana takut tersalah sangka bahawa orang itu adalah ayah kepada anak Nabi, maka lebih patut lagi Baginda melarang orang menamakan dengan namanya, kerana menamakan seseorang dengan nama Baginda boleh menyebabkan orang tersalah sangka bahawa orang itu adalah Nabi.

Tetapi, larangan ini bukan kerana takut tersalah sangka siapa ayah siapa, atau siapa anak siapa, tetapi kerana suatu maksud yang lebih dalam. Kefahaman itu akan jelas sekiranya kita memahami maksud al-Qaasim yang bererti pembahagi, dan Abu l-Qaasim yang bererti Ketua pembahagi. Dan akan lebih jelas lagi kalau kita gabungkan kefahaman itu dengan maksud hadis - Aku cumalah seorang pembahagi, dan Allahlah yang memberi.

Namun, kehalusan perkara ini hanya dapat diserap oleh mereka yang punya rasa hormat pada tingginya kedudukan Nabi, walaupun ia tidak difahami oleh sesetengah orang. Mungkin, dengan ayat sebegini akan memahamkan kita rahsia di sebalik rahsia, dan kuncinya adalah cinta dan takzim.

No comments: