Sunday, December 18, 2005

Catatan Di Celah-Celah Peperiksaan (2)

Catatan di celah-celah peperiksaan (2)

Memang idea ini muncul dan sarat tatkala sedang menelaah Kitab al-Lahjat Arabiah wa Al-Qiraat. Bahkan, saya akan katakan, saya tidak dapat menulis panjang kerana masa juga sangat suntuk.

Mengenai satu rad (penolakan) saya terhadap hujah doktor (yang menulis kitab tersebut)

Sebelum itu, perlu diketahui, banyak ulamak Lughah (bahasa) dibantai (atau gantikan dengan istilah yang lebih tepat) dalam madah alias tajuk ini. Lebih-lebih lagi apabila mereka menolak (atau tidak merajihkan) qiraat yang mutawatir sanadnya apabila qiraat-qiraat tersebut melanggar kaedah tatabahasa yang ditetapkan dalam bahasa Arab.

Itu, bagi saya, saya juga tidak menyokong sesiapa juga yang melanggar ke'mutawatiran' sanad, dengan hanya berhujahkan kaedah dan logika akal. (masukkan juga, bahawa saya menentang pendapat Al-Bani apabila dia men'dhoif'kan hadis-hadis sohih dalam Sahih Bukhari.)

Menurut penulis (iaitu doktor yang menulis), kebanyakan ahli Lughah (bahasa) zaman dahulu tidak meneliti dengan ilmu qiraat dan lahjah, sebaliknya menumpukan kritikan hanya berpandukan kaedah-kaedah yang digariskan oleh ulama-ulama Lughah.

Kemudian penulis kitab tersebut menambah, mengenai hujjiatul Quran wa Sunnah Fil Lughah dengan menyatakan antaranya bermaksud - sepatutnya mereka (ahli bahasa) menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam syawahid mereka, kerana Al-Quran dan Sunnah bertahap fasih. Tetapi yang nyata, mereka kurang mengambil dalil daripada Al-Quran dan sunnah, sebaliknya mengambil banyak syair. Apa yang perlu dilakukan oleh para Lughawi adalah kembali mengambil Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan syawahid.

Di sinilah saya menyatakan rad.

Al-Quran turun kepada masyarakat Arab yang memiliki kekuatan 'fasohah' iaitu kefasihan dalam bahasa. Dan Al-Quran melampaui segala kefasihan mereka bahkan didatangkan dengan uslub yang cantik dan memukau hingga fusoha' di zaman itu turut terpinga. Bahkan, Al-Quran dengan kecantikan bahasa itu berani mencabar mereka mendatangkan sesuatu yang setanding Al-Quran dan jelas, mereka gagal mendatangkannya.

Itulah hujah saya.

Kita perlu menyedari tugas ahli bahasa adalah - mencari had betul dan salah dalam bahasa. Sekiranya Al-Quran berada di kedudukan 'sangat cantik, sangat fasih, sangat istimewa' itu bermakna kita perlu menyedari bahawa masih ada lagi (benda-benda lain) yang berada pada kedudukan 'biasa-biasa sahaja, masih lagi fasih, masih betul walaupun tidak istimewa'. Itulah dia kalam Arab, dan kebanyakan berada dalam Syair.

Apabila tugas ahli Lughah adalah mencari sempadan betul dan salah (dan bukan sempadan istimewa dan tidak) maka, kebanyakan syair-syair Arab (yang berada jauh di bawah kedudukan Al-Quran) digunakan dalam Syawahid dalam Lughah.

(Kecuali apabila syahid dalam syair menentang syahid dalam Al-Quran. )

Saya sedar saya bukan bertaraf doktor, tetapi apabila hujah itu saya sangkal, saya juga mendatangkan hujah yang layak diterima pakai. Atau anda boleh rad.

al_jantanie
manhumi_ilm

No comments: