Monday, August 28, 2006

Surat Pendek Untuk Ibu

Ibu. Ilmu itu adalah tiga. Faham, hafal dan guna. Tidak kira mana dulu, tetapi mesti ada tiga. Boleh saja hafal dulu baru faham, atau guna dulu baru hafal. Faham itu ada banyak jalan, dan yang aslam (paling selamat) adalah berguru.

Ibu tahu? Anak Ibu lemah hafalannya. Mengingat suatu hattakan nama orang perlu sampai selalu nampak, baru boleh ingat, itu pun senang lupa. Kerana itu anak Ibu selalu mengganti kelemahan hafalan dengan zauknya. Tetapi, itu pun kadang-kadang tak tepat sasaran juga.

Kerana hafalan lemah, maka kemampuan mengguna semakin terbatas. Maka, dua asas penting dalam penguasaan ilmu sudah cacat. Bergantung kepada semata-mata faham, agak kurang kuat teguhnya.

Doalah, dikuatkan daya hafal, ditambahkan keinginan mengguna, dan dimudahkan faham. Dan yang paling penting, biarlah semuanya ikhlas bukan kerana dunia tapi kerana-Nya.

No comments: