Friday, April 06, 2007

Gabung

Saya menghapuskan blog Mahaaratu l-Istimaa' kerana merasakan ia boleh bergabung dengan blog ini. Lagipula tujuannya sama, ia sudah memadai dengan penggabungan.

No comments: