Friday, April 13, 2007

Status YM Dan GT

Ini adalah status YM dan GT yang saya tulis beberapa ketika dulu.

Atainaakum Linahdiyakum Azaahiiran Wa Raihaanaa, Bi Alhaanin Nasuubu Lakum, Funuuna sh-Syi'-ri Alwaana

Tafakkodtu Amaaraata Zakaa-ik : Ayy : Dakkoktu n-Nazara Fi Alaamaati Fatoonatik

Anta r-Rajulu l-Kook

Iqtahama l-Jamiiu l-Imaarah : ÇÞÊÍã ÇáÌãíÚ ÇáÚãÇÑÉ : Ayy : Dahala 'Anwatan : Bi kuwwah

Al-Mahkamatu l-'iraaqiyyatu Tan-syuru Qaraara t-Tamyiizi Bi Takyiidi I'-daami Saddaam

Saqoto 'a-dadun mina l-junuudi l-amiirikiiyiini baina kotiilin wa jariihin fi hujuumin istahdafa dauriyyatan amiirikiiyatan syarqa l-falluujah (dauriyyatun ayy al-'a-sasu ayy rijaalu l-amni)

Irgh-tisoobu junuudi hifzi s-salaami (fi s-Suudaan) Fatayaatin Qoosirootin

Takhzuluhu Ba'-da Nusratihi Ilaik Khiaanatun 'Uz-ma

Fi l-'ajalati n-nadaamah | Dalam ketergesaan itu ada penyesalan

Arg-silu Albisatii Fa La Tuz-'ijnii Hatta Udh-toorra Ila Jawaabik

Laa Tastab-'idiini

wa-ada ya-idu wa-adan fa huwa waa-idun | wa-ada sh-syahsu l-binta | ayy, dafanaha fi t-turoobi haiyatan

No comments: