Tuesday, March 16, 2010

Catatan Hujung Kembara 2 | Primer Yang Bukan Skunder, Adalah Jalan Yang Panjang

Dulu saya ditanya, mengapakah saya memilih kuliah Lughah dan ia adalah kerana sangking sukanya pada Nahu. Tetapi di setengah tahun pertama sudah menyedarkan saya betapa ilmu Nahu ini tidak dapat dicapai tanpa penguasaan Saraf/Dilalah yang mencukupi. Atau menguasai Nahu tanpa kekukuhan penguasaan kalimah hanya boleh sampai ke 60% sahaja. Hakikat itu rupanya benar bila guru saya, Syeikh Fathi menyebutkan bahawa I'-rob itu adalah cabang makna.

Tetapi setelah saya menjejak tahun keenam di Mesir, saya menyedari hakikat baru. Bahawa menguasai Nahu tidak memadai tanpa menguasai ilmu qiraat sekali. Atau barangkali, kita cuma dapat memahami Nahu dari sumber skunder, bukan primer. Para Lughawiyun di zaman dahulu rata-ratanya adalah pakar dalam qiraat, dan mereka beristisyhad dengan dalam ilmu yang mereka miliki. Dan kita, sekadar mempelajari hasil dari penelitian mereka yang dalam.

Seperti mana saya membayangkan bahawa mempelajari Feqh akan lebih berkesan sekiranya kita pernah mendengar seberapa banyak hadis, begitu juga mempelajari hadis akan lebih berkesan sekiranya kita mengetahui ulum hadis sekali. Seperti mana mempelajari akidah akan lebih berkesan apabila kita menguasai ilmu mantiq, begitu juga mempelajari balaghah akan lebih berkesan apabila kita menguasai ilmu adab dan syairnya sekali. Menguasai ilmu Usul Feqh juga sama, akan lebih berkesan bila kita menguasai ilmu dilalah dan ilmu bantu yang lain.

Ringkasnya, sebuah binaan itu supaya benar-benar kukuh dan asli, selain daripada memiliki tapak yang kukuh, ia perlu kepada dokongan dari setiap penjuru.

No comments: