Friday, March 19, 2010

Catatan Hujung Kembara 5 | Perumpamaan Dan Pesepertian, Kedalaman Dan Pengungkapan

Saya masih ingat ketika saya sangat marah, terkilan dan kecewa kepada beberapa orang kawan kerana perbuatan mereka kepada saya, sehingga saya mengatakan (di dalam hati) bahawa hubungan persahabatan ini sudah putus. Merekalah penyebab saya naik marah, dan apabila melihat ketidakpuasan hati saya lalu mereka memberikan beberapa sebab dan alasan supaya saya boleh kembali reda. Namun apa yang saya fikir, untuk berterusan bersama mereka padahal saya sangat marah hanya akan menyakitkan hati sahaja.

Lalu, saya mengarang sebuah sajak untuk menggambarkan maksud saya. Saya menulis:

Jambatan telah runtuh
setelah kalian merentasinya.

Laut kemudian menjadi petrol
di tangan kalian sumbunya.

Asap hitam menjelma awan
lalu turun hujan palsu.

Bukankah sini dan sana
telah jadi dua benua?

Lautan api kalau direnangi
rentung tak dikenal lagi.

Bukan itu yang hendak saya sampaikan sebenarnya. Kemarahan ini sudah saya maafkan semuanya. Tetapi saya ingin menulis mengenai ta'-biir dan pengungkapan. Perbezaan dan kesan yang terkandung di dalamnya.

Terdapat perbezaan yang jelas, apabila kita membaca ayat hakikat, dan ayat majaz (kiasan). Ayat hakikat adalah perenggan pertama di atas tadi. Ayat majaz adalah sajak yang saya tulis. Kedua-duanya ingin menyampaikan maksud yang sama, tetapi dengan jalan pengungkapan yang berbeza. Manakan sama bila saya mengatakan "hubungan kita sudah putus" berbanding apabila saya menyebut "jambatan telah runtuh, setelah kalian merentasinya".

Adakah memberikan kesan yang kuat bila saya menulis "merekalah penyebab saya naik marah" berbanding apabila saya menulis "laut kemudian menjadi petrol, di tangan kalian sumbunya". Mungkinkah penyataan "memberikan beberapa sebab dan alasan supaya saya boleh kembali reda" boleh menggambarkan dalamnya maksud berbanding ayat "asap hitam menjelma awan, lalu turun hujan palsu".

Adakah kalau saya menulis "berterusan bersama mereka padahal saya sangat marah hanya akan menyakitkan hati sahaja" boleh sebanding dengan kalam "lautan api kalau direnang, rentung tak dikenal lagi".

Menyamakan antara 'hubungan' dengan 'jambatan'; antara 'putus' dengan 'runtuh'; antara 'penyebab' dengan 'sumbu'; antara 'kemarahan' dengan 'api'; antara 'alasan' dengan 'hujan'; adalah sejumlah kiasan untuk menggabungkan semua maksud, mewakili semua perkara.

Sesiapa yang membaca sajak ini akan menyedari, sejak dari mula, tidak ada jambatan yang direntasi. Tidak ada lautan yang menjadi petrol. Tidak ada asap yang menjadi awan. Tiada ada air yang turun dari hujan yang palsu. Dan tidak ada hujan pun. Dan tidak ada yang namanya lautan api. Walaupun ya, jambatan, lautan, asap, hujan dan api adalah benda yang wujud, dan boleh diadakan.

Tetapi, adakah anda sebagai orang yang mempunyai akal dan kefahaman bahasa memahami sajak saya bahawa ia adalah jambatan yang sebenar, yang menyeberang antara dua kawasan tanah. Adakah fikiran anda memahami secara hakikat bahawa laut yang dinyatakan itu menjadi petrol, kemudian ada tangan yang membakarnya. Bagaimanakah mungkin seorang yang berakal seperti kita mengatakan bahawa maksud asap hitam menjelma awan adalah hakikat, padahal jauh di lubuk hati kita memahami maksud di sebalik maksud. Luruskah akal kita kalau memahami penyataan 'kalian merentasi jambatan' sebagai penyataan hakikat dan bukan kiasan?

Mengapakah diungkapkan penyataan ini secara kiasan, dan tidak menggunakan ayat hakikat, adalah satu soalan yang tidak sepatutnya ditanyakan. Mana satukah memberikan kesan yang kuat antara kedua-duanya? Mana satukah yang menggambarkan keindahan makna? Dan mana satukah yang sesuai ditujukan kepada orang 'berakal' seperti kita?

Tentulah kalau ayat kiasan ditujukan kepada pelajar tadika yang tidak memahami apa-apa, adalah satu perbuatan sia-sia. Tetapi ia ditujukan kepada pemilik akal, pemaham bahasa, pempunya jiwa dan rasa yang lurus, lalu maksud ini seharusnya difahami langsung ke sasarannya. Kalau ini adalah fenomena kalam kita sebagai makhluk, yang menyedari betapa besarnya kesan penggunaan majaz dan kiasan di dalam kalam, tentu kita boleh memahami mengapa penggunaan majaz juga boleh berada di dalam ayat-ayat Quran dan tak-bir Nabawii yang ditujukan kepada kita.

Ahli Balaghah sepakat bahawa penggunaan majaz (kiasan) ini lebih menyampaikan maksud berbanding ayat hakikat. Bahkan ayat hakikat dalam beberapa keadaan kurang indah dan tidak mengesankan, bahkan tidak dapat menyampaikan kedalaman maksud. Kalau anda kata "saya sangat marah", adakah kemarahan itu boleh ditentukan sekuat mana, berbanding kalau anda mengatakan "aku bernafas asap, kerana api terbakar di dalam" yang mengilhamkan kemarahan itu membuak-buak pada setiap saat kita hidup dan bernafas.

Di dalam al-Quran dan hadis juga begitu. Sebahagiannya disampaikan dalam bentuk majaz dan kiasan, dan tidak seharusnya difahami secara hakikat, kerana memahami secara hakikat (pada sesetengah ayat) adalah kefahaman yang tidak didakwa oleh mana-mana pemilik akal sekalipun. Atau hanya akan didakwa oleh orang yang mempunyai nilai faham dan rasa yang di bawah paras sepatutnya. Atau hanya akan didakwa oleh orang yang tidak mampu memahami maksud di sebalik maksud.

Bahkan, kita akan menyedari betapa kalam kita sebagai manusia sangatlah bersifat kekurangan. Apabila kita ditanya apakah itu manis, kita tidak mampu memaknakan melainkan kita menyamakan rasanya dengan gula. Apabila kita ditanya apakah itu masin, kita tidak mampu memaksudkannya melainkan menyamakannya dengan garam. Lalu bagaimana apabila seseorang yang tidak pernah melihat gula dan garam, meminta kita menggambarkan bentuknya kepada kita, lalu kita berkata ia sangat halus seperti pasir atau tepung?

Mengapakah kita menggunakan perumpamaan, pesepertian ini, kalau bukan kerana kekurangan yang wujud dalam bahasa kita sebagai makhluk. Lalu bagaimanakah kita sebagai pemilik akal mendakwa sesuatu yang bertentangan dengan akal, lalu meletakkan kita setaraf dengan kanak-kanak kecil di hadapan keindahan makna dan pengungkapan?

No comments: