Saturday, March 20, 2010

Catatan Hujung Kembara 6 | Mempertahankan Kenamaanmu Wahai Kekasih Allah

Kebetulan saya mendengar sendiri rakaman ucapan Tuan Guru Nik Abdul Aziz (TGNAA) yang menyamakan Baginda s.a.w. ketika Baginda s.a.w. lahir dengan mana-mana saja bayi yang lahir di atas muka bumi ini, baik yang namanya Muhammad, atau mat, atau sesiapa sahaja. Pandangan beliau (TGNAA) ini saya kira adalah lanjutan kepada pandangan beliau sebelum ini, yang menyatakan bahawa menyambut maulid itu tidak salah, cuma yang lebih patut lagi disambut adalah hari Baginda s.a.w. diutuskan pada usia 40 tahun sebagai Rasul.

Sesiapa sahaja yang belajar dan meneliti dalil yang tersangat banyak akan segera mengetahui bahawa pandangan beliau adalah pandangan yang dibentuk daripada logik akal tanpa menimbangnya dengan neraca dalil. Dan sesiapa saja yang belajar dan meneliti dalil yang tersangat banyak akan tahu dengan sekali imbas saja bahawa apa yang beliau sebut adalah salah dan dikira telah mengeluarkan penyataan yang tidak sepatutnya.

Memang adalah patut kalau kita mendengar kalam ini untuk berasa marah. Tetapi, apabila kita marah dan melenting, orang awam memandang kita sebagai emosional. Dan bagi orang awam, orang yang emosional ini adalah salah. Lalu dengan pantas pandangan kita ditolak. Bayangkan anda bersendirian di dalam sebuah bangunan, tiba-tiba datang seorang lelaki memaki-maki dan menghina anda. Kemudian dia senyap. Kemudian orang ramai datang dan melihat anda dengan marah dan emosional memarahi lelaki tersebut.

Orang akan memikirkan, anda yang emosional inilah yang bersalah, dan si lelaki yang menghina-hina anda itulah yang betul. Semata-mata kerana anda bersikap emosional. Walaupun pada hakikatnya anda marah itu betul, dan kerana anda seorang manusia yang mempunyai perasaan, marah itu tidak dapat dielakkan dan akhirnya meletus. Hakikat ini tampak kelakar, tetapi begitulah yang terjadi.

Orang yang belajar dan meneliti dalil yang sangat banyak akan segera menyedari bahawa apa yang diungkapkan oleh TGNAA adalah berdasarkan logik akal. Bagi saya secara peribadi, sekiranya beliau dihadapkan dengan dalil-dalil yang tersangat banyak mengenai kebesaran tokoh Baginda Nabi s.a.w.; sekiranya beliau melapangkan dada, insya-Allah beliau boleh menarik balik ungkapan yang tidak sepatutnya diucapkan.

Dan kalaulah kita mengikuti pengajian daripada Syeikh-Syeikh Al-Azhar dan para ulamak sendiri, hakikat ini tersangatlah jelas bahawa ungkapan beliau itu adalah tidak sepatutnya. Sekiranya beliau meneliti dalil yang tersangat banyak dan mendengar pengajian daripada Syeikh-Syeikh Al-Azhar berkaitan hal ini, saya tidak fikir beliau akan mengeluarkan penyataan seperti itu.

Namun, secara ilmu, adakah penyataan itu serius? Kalau ia dituturkan oleh orang yang mempelajari dalil dan mengetahui hakikat dan mengikuti pengajian, ia adalah sangat serius. Kerana itu, mempelajari itu penting, kerana ia adalah pintu cahaya, dan belajarlah daripada mereka yang berguru, dan gurunya itu mempelajari daripada gurunya.

Saya fikir, ia bukan kali kedua ungkapan TGNAA itu mendapat respon daripada orang banyak, juga daripada para ilmuan. Kali pertama seingat saya adalah ketika beliau menyifatkan Allah samseng kalau tidak salah saya. Namun, sekiranya anda mempelajari akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan meneliti kesepakatan ulamak berkenaan sifat dan nama Allah, pantas sahaja kita akan mendapati jawapan mengenai hal tersebut. Kebetulan saya ada mengikuti pengajian daripada Syeikh Jamal Farouk ketika beliau - hafizahullah - mengajar kami mengenai bab ini daripada kitab Jauharatu t-Tauhiid, yang merupakan silibus Universiti al-Azhar Kuliah Usuluddin dalam mempelajari akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Di dalam kitab Jauharatu t-Tauhid ini juga menyebutkan mengenai sifat dan nama Baginda s.a.w. dan kesepakatan ulamak Ahli Sunnah berkenaannya. Adapun mengenai kelahiran Baginda s.a.w. bukan seperti kita orang biasa ada dinyatakan di dalam al-Quran. ٌRujuklah surah Sof ayat enam, yang bermaksud : (( Dan ketika (Nabi) Isa Ibnu Maryam berkata: Hai Bani Israa-iil, sesungguhnya aku adalah rasul (utusan) Allah kepada kalian, membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, nama beliau adalah Ahmad (Muhammad s.a.w.)....))

Kelahiran Baginda s.a.w. dikhabarkan sejak sebelum Baginda s.a.w. lahir lagi, dan sudah disifatkan bahawa beliau adalah Rasulullah. Nas ini sangat jelas bahawa Baginda s.a.w. bukan dipilih secara tiba-tiba apabila berumur 40 tahun. Nas ini sangat jelas bahawa kemunculan Baginda s.a.w. ke dunia itu sudah diketahui dan sudah menjadi insan pilihan sejak sebelum kelahiran Baginda lagi. Lalu bagaimana kita boleh menolak nas al-Quran yang sangat jelas ini lalu mengatakan bahawa Baginda s.a.w. itu mulia hanya setelah diutuskan ketika berumur 40 tahun, dan bukan menjadi insan mulia sejak dari lahir, bahkan sejak sebelum Baginda dilahirkan.

Adakah terfikir di benak kita, mengapakah Nabi Isa a.s. itu memberitahu kepada Bani Israel tentang kemunculan Nabi s.a.w. ini kalau bukan kerana besarnya ketokohan Baginda s.a.w. sehingga dikhabarkan beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Baginda s.a.w sendiri. Kalau sultan mahu datang ke tempat anda, anda diberitahu beberapa hari sebelum, atau beberapa minggu sebelum, atau beberapa bulan sebelum. Tetapi Nabi Isa a.s. mengkhabarkan kepada para pengikut baginda beberapa ratus tahun sebelum Baginda Nabi s.a.w. lahir.

Rujuklah surah Aali 'Imroon ayat 81 yang bermaksud: ((Dan ketika Allah mengambil perjanjian daripada sekelian para Nabi: Sungguh, apabila Aku datangkan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul (Nabi Muhammad) yang membenarkan apa yang ada pada kalian; nescaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman: Apakah kalian berikrar dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab: Kami berikrar. Allah berfirman: Kalau begitu bersaksilah kalian, dan Aku menjadi saksi bersama-sama kalian.))

Persaksian ini adalah bukti besarnya kedudukan Baginda Nabi s.a.w. di sisi Allah dan para Nabi, sehingga para Nabi diminta membuat persaksian, kemudian Allah menutup persaksian mereka dengan bersama-sama mempersaksikannya. Oh, siapakah rasul yang dimaksudkan kalau bukan junjungan mulia, kekasih Allah, Nabi kita s.a.w. Bagaimanakah mungkin terfikir di benak bahawa Baginda itu hanya mulia setelah berusia 40 tahun.

Sungguh tulisan ini tidak bermaksud yang tidak elok atau menyinggung mana-mana pihak. Tetapi ketahuilah bahawa kalian adalah umat kepada penutup sekelian Nabi, junjungan besar yang wajib dipelihara kenamaannya, disayangi dan dicintai. Pelajarilah mengenai Baginda s.a.w. Mempertahankan Baginda s.a.w. adalah mesti. Itulah yang diajarkan kepada kita.

No comments: