Friday, March 12, 2010

Toiyaballahu A-tsarah, Wa A'-lallahu Darajatahu Fi l-Jannah

Kembalinya beliau ke Rafiiqi l-A'-la, Syeikhu l-Azhar, al-Imamu l-Akbar, al-Ustaaz ad-Doktor, Muhammad Saiyid Tontoowii - Toiyaballahu A-tsarah. Ya Allah, rahmatilah beliau, berkatilah beliau, tempatkanlah beliau bersama para soodiqiin soolihiin di syurga-Mu yang tertinggi, ampunilah kekurangan dan silap, gantikanlah ia dengan ganjaran dan kebaikan.

Hadiahkan - dari hati yang ikhlas - al-Faatihah, serta dan doa. Pemergiannya adalah kehilangan.

No comments: