Thursday, March 25, 2010

Catatan Hujung Kembara 7 | Seberapa Panjang, Seberapa Luas - Perkenan-Mu

Sejak akhir-akhir ini, saya minat untuk mempelajari hadis. Barangkali kerana itulah wasiat seorang allamah kepada saya. Oh aku memohon peluang yang lebih panjang, Tuhan, serta perkenan-Mu agar dapat menyertainya, memanfaatkannya, memahami hadis Nabi-Mu, menjiwainya dan beramal dengannya.

No comments: