Wednesday, March 14, 2007

Terjemah

Sepemerhatian saya, untuk menterjemah, kita perlukan sekurang-kurangnya beberapa kemampuan. Pertama, menguasai i'-rob, kerana i'-roblah yang akan menjelaskan letak duduk makna secara tepat. Manakah yang menjadi 'a-mil dalam ayat, dan yang mana menjadi ma'-muul. Bahkan i'-roblah yang akan menjelaskan nilaian bahasa yang sepadan dengan uslub yang ada dalam bahasa Arab tadi.

Kedua, menguasai kalimah, atau mampu mencarikan maknanya. Di sini tharwatu l-alfaz kita akan diuji. Atau kita mampu membuka kamus dan memahaminya. Bahkan, di sini juga memerlukan kita menguasai mustalahat sekiranya berkaitan. Mustalah dalam seni-seni ilmu yang berbeza memerlukan penguasaan mustalah dalam erti kata yang betul.

Ketiga, menguasai bahasa sekunder. Iaitu, sekiranya kita menterjemah ke bahasa Melayu, kita mestilah menguasai bahasa Melayu dengan baik. Atau sekurang-kurangnya, dapat memberikan makna yang adil semasa menterjemah. Tidak mengurangkan maksud penulis asal, dan tidak menambah sesuatu yang dia tidak maksudkan.

Keempat, kebijaksanaan memilih manhaj penterjemahan. Kadangkala, ada beberapa lafaz yang memerlukan ayat yang panjang untuk menjelaskannya. Oleh kerana itu, sekiranya ia disertakan dalam baris yang sama, maka ia akan menjadikan perenggan tersebut 'panjang berjela' semata-mata untuk menjelaskan makna satu kalimah tadi. Maka, antara cara yang boleh digunakan adalah dengan mengekalkan lafaz tersebut dalam bunyi asalnya, dan memberikan nota kaki sebagai penjelas.

Begitu juga, dalam sesebuah ayat yang kompleks, seperti terlalu panjang, atau mempunyai banyak syarat dan jawab syarat, atau syarat dan jawab syarat saling bertindih-tindih; maka ayat sekompleks ini biasanya sangat menyukarkan penterjemah di dalam usahanya untuk memberikan makna yang adil, dan pada masa yang sama, memberikan terjemahan yang mesra pembaca. Kadangkala, konsep pengulangan boleh dilakukan dengan meletakkan kurungan sebagai pemudahcara, juga supaya mesra pembaca.

Itu cuma sebahagian panduan. Banyak lagi akan boleh kita dapati sekiranya lama dalam bidang ini, seperti memberikan keutamaan kepada subjek untuk disebut dahulu berbanding predikatnya, atau menyusun semula ayat, supaya lebih mesra pembaca, tetapi tidak menyalahi maksud asal penulis.

Itu sepemerhatian saya. Dengan ilmu yang masih sikit, dan bahasa yang masih lemah.

No comments: