Tuesday, September 27, 2005

Debur Ombak Montaza 3

Kata Atondra:

Aku belajar kesetiaan dari ombak,
tidak jemu memukul pantai.

Kata orang tua-tua:

Kalau takut dilambung ombak,
Jangan berumah di tepi pantai

Kata Al-Quran:
Apabila mereka dikepungi ombak yang (menghadangi cahaya) seperti bayang-bayang, mereka berdoa (menyeru) kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya…(Surah Luqman : 32)

Kata hadis:

Diceritakan kepada kami oleh Umar bin Hafs bin ghiath, diceritakan kepada kami Al-Aqmash, diceritakan kepada kami oleh syaqiq, aku mendengar Huzaifah berkata : sedang kami duduk di sisi Umar, dia berkata : Siapa di antara kamu yang menghafaz kata-kata Nabi s.a.w tentang fitnah? Maka (Huzaifah)berkata : Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, anak-anaknya, jirannya dihapuskan dengan solat dan sedekah, dan menyuruh kepada kebaikan dan menegah dari kemungkaran. Berkata (Umar) : bukan ini yang aku tanyakan kepada kamu, tetapi (aku bertanya) tentang (fitnah) yang bergelora seperti ombak laut. Maka berkata (Huzaifah): tiada masalah wahai amirul mukminin. Sesungguhnya di antara engkau dan (fitnah) itu ada satu pintu yang tertutup. Berkata Umar : Adakah pintu itu dipecahkan atau dibuka? (Huzaifah) berkata : Bahkan dipecahkan. Berkata Umar : Maka, ia tidak akan ditutup selam-lamanya. Aku berkata : Ya. Kami berkata kepada Huzaifah : Adakah Umar mengetahui (siapa) pintu itu? Maka kata (huzaifah): Ya, seperti mana dia mengetahui sesungguhnya pada malam ini sudah tidak ada esok. Itu sesungguhnya aku menceritakan kepadanya satu cerita yang bukan untuk mencari salah. Maka kami ingin bertanya kepadanya siapakah pintu (yang dimaksudkan) maka kami menyuruh Masruq, maka dia bertanya kepada (huzaifah): siapakah pintu itu? Berkata (huzaifah) : Umar

(Hadis 6567, sohih bukhari, kitab Fitan)

(Saya meyakini terjemahan saya, cuma anda sebagai ihtiat perlu semak semula dan tanya pada yang lebih tahu)

No comments: