Monday, January 09, 2006

Iz Dan Iza

Majalah : SUKEJ
Edisi : 106
Kolum : Pendapat
Jenis : Artikel
Terbitan : 2005
Oleh : Mohd Zaki M.Noor

Thaqafah : Iz dan Iza
Oleh : al_jantanie

قال تعالى : وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

Maksudnya : ( Ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ( Adam ). Maka jawab mereka ( malaikat ) itu : Adakah patut Engkau jadikan di atas bumi orang yang akan berbuat bencana dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Allah berfirman : Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tiada kamu ketahui.

Firman Allah Taala
: ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة )

Pertama : (إذ ) dan ( إذا ) adalah dua huruf taukit ( huruf berkaitan masa ), ‘iz’ digunakan untuk perkara lepas ( madhi ) dan ‘iza’ digunakan untuk perkara akandatang ( mustakbal ) . Terkadang digunakan juga iz dan iza pada sebaliknya. Berkata Mubarrad : Apabila digunakan iz untuk perkara akandatang (seperti penggunaan fe’el mudharik), maka ia tetap membawa maksud madhi, seperti firman Allah S.W.T

( وإذ يمكر بك ) , ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه )

Ia sebenarnya membawa maksud

( إذ مكروا ), ( وإذ قلت ) - dengan maksud madhi.

Adapun sekiranya iza digunakan bersama madhi, maka maknanya sebenarnya adalah mustakbal ( akandatang ), seperti firman Allah:

( فإذا جاءت الطامة ) , ( فإذا جاءت الصاخة ) , ( إذا جاء نصر الله )

Ia sebenarnya membawa maksud mudharik iaitu

( يجيء )

2.

Menurut Makmar Ibn Musanna Abu Ubaidah, iza tersebut adalah zaidah (tambahan – tanpa ada fungsi makna tambahan), dan maka ayat tersebut

( وإذ قال ربك )

ditakdirkan sebagai membawa maksud

( وقال ربك ) (kerana iz dikira sebagai tambahan sahaja.)

Beliau mengambil pendapat ini dengan berdalilkan kata-kata yang dipetik daripada Aswad bin Ya’far dalam syairnya:

( فإذ وذلك لا مهاة لذكره والدهر يعقب صالحا بفساد )

3.
Zujaj, Nuhas dan sekelian ahli tafsir menolak pendapat ini, berkata Nuhas : Ini adalah satu pendapat yang salah, kerana iz adalah kata nama (isim) dan ia juga adalah zaraf zaman ( kata masa ) yang bukannya ditambah ( semata-mata ). Berkata Zujaj : Ini adalah satu kesalahan daripada Abu Ubaidah, (dalam ayat ini) Allah menyebut berkenaan penciptaan manusia dan selainnya, maka ia sepatutnya ditakdirkan kepada:

(وابتدأ خلقكم إذ قال ) – ( dan iz dalam pendapat ini bukanlah zaidah )

Dan takdir ini adalah daripada bab mahzuf ( dibuang ) yang mana ada petunjuk menyatakan kewujudannya daripada ayat, ( lihat contoh lain) seperti kata-kata:

( فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما )

Dan maksud sebenar ( daripada syair itu ) ialah:

( أينما ذهب )

Dan ( daripada ayat quran di atas juga, kita ) boleh menganggarkan bahawa ia sebenarnya berkait dengan fe’el muqaddar takdirnya:

( واذكر إذ قال )

Dan pendapat lain ( berkenaan ayat quran di atas ) pula menyatakan ia adalah dihubungkan dengan ayat sebelum ini dalam firman Tuhan:

( اعبدوا ربكم الذي خلقكم )

Maka takdir sepatutnya adalah

( الذي خلقكم إذ قال ربك للملائكة )

dengan firman Allah ini dan khitobnya kepada malaikat telah disabitkan sejak azali, dalam keadaan wujudnya mereka (malaikat) dan mereka memahaminya. Begitulah tajuk yang semunya adalah adalah berkenaan perintah-perintah Allah, laranganNya dan kalamNYa. Ini adalah pendapat Syeikh Abi Hasan Al-Ash’ari, dan ia disepakati Abu Ma’ali, dan kami telah jelaskan tentangnya dalam kitab

( الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) dan ( وصفات الله العلى)

Diterjemah daripada Kitab Al-Jamie Li Ahkam Al-Quran – Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Jilid satu, ayat 30 surah Al-Baqarah.

No comments: